LCT Netwerk

Langer Comfortabel Thuis Netwerk

Wij zijn één van de initiatiefnemers van dit in 2015 gestarte netwerk in de Bollenstreek. Dit netwerk richt zich op ondernemers en zorgprofessionals rondom de ouderen. Met elkaar zorgen wij ervoor dat ouderen langer comfortabel thuis kunnen wonen.

Het doel van de bijeenkomsten is elkaar ontmoeten, spreken en inspireren. Maar ook een plek waar men ervaringen, producten en diensten kan delen, welke kunnen leiden tot creatieve oplossingen in specifieke klantsituaties. Ouderen willen, maar moeten ook steeds langer thuis wonen en bij voorkeur zo comfortabel mogelijk. Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen rondom de ouderen elkaar niet altijd goed weten te vinden. Maar ook ouderen weten vaak niet welke mogelijkheden er zijn.