Tarieven

Ons tarief voor gezelschap op maat is € 25 per uur inclusief BTW.

Ons tarief voor individuele begeleiding op basis van een indicatie, welke uit het PGB (Persoons Gebonden Budget) of vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt vergoed, is € 25 per uur.

Voor beide tarieven geldt dat reiskosten, kosten van parkeerkaarten, uitjes, entreekaarten en consumpties apart aan u worden doorberekend.