Tarieven

Ons tarief voor gezelschap op maat is € 25 per uur inclusief BTW.

Ook kunnen wij ingezet worden als u een indicatie heeft voor individuele begeleiding vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of via een PGB (Persoons Gebonden Budget).

Voor bovenstaande geldt dat reiskosten, kosten van parkeerkaarten, uitjes, entreekaarten en consumpties apart aan u worden doorberekend.