Begeleiding individueel
Fleur de Dag biedt individuele begeleiding op maat. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en het behouden van de regiefunctie zijn onder andere belangrijke elementen in het zo lang mogelijk zelfstandig wonen en functioneren. Fleur de Dag begeleidt ouderen met oriëntatie- en geheugenproblemen. Het gaat dan om zaken als het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. De activiteiten zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid. Daarnaast begeleidt Fleur de Dag cliënten naar huisarts, tandarts of ziekenhuis. Ook vervullen wij de rol van zorgcoördinator. Hieronder valt het maken van zorgschema’s, administratie rondom PGB (Persoons Gebonden Budget) en de communicatie rondom de cliënt met alle betrokken partijen.

Respijtzorg (mantelzorgondersteuning)
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Zo kan de mantelzorger tijd aan andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby’s besteden en de zorg beter volhouden. Fleur de Dag biedt respijtzorg in de vorm van aanwezigheidszorg thuis, zodat cliënt in zijn of haar vertrouwde omgeving kan blijven. Wij nemen de zorgtaken over van de mantelzorger tijdens een vakantie, of structureel een dagdeel per week of een weekend per maand zolang het geen verpleegkundige handelingen zijn. De zorg wordt geboden door een vast persoon of team, zodat de zorgvrager en mantelzorger een vertrouwd persoon in huis hebben.

WMO
Heeft u begeleiding nodig? Dan kunt u zich aanmelden bij het zorgloket van uw gemeente. Vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt samen met u en/of uw mantelzorger(s) onderzocht welke ondersteuning u waar, wanneer en hoe vaak nodig heeft. Vervolgens wordt bekeken wie die ondersteuning kan bieden. U kunt uw voorkeur aangeven voor Fleur de Dag in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom en Teylingen. Fleur de Dag heeft met deze gemeenten een overeenkomst gesloten.