Langer Comfortabel Thuis Netwerk

Fleur de Dag is één van de initiatiefnemers van dit in 2015 gestarte netwerk in de Bollenstreek samen met Van Egmond Zorgaanpassing, Roks Comfort, Vegro en Welzijn Teylingen. Dit netwerk richt zich op ondernemers en zorgprofessionals rondom de ouderen. Met elkaar wordt er gezorgd dat ouderen langer comfortabel thuis kunnen wonen.

Het doel van de bijeenkomsten is elkaar ontmoeten, spreken en inspireren. Maar ook een plek waar men ervaringen, producten en diensten kan delen, welke kunnen leiden tot creatieve oplossingen in specifieke klantsituaties. Ouderen willen, maar moeten ook steeds langer thuis wonen en bij voorkeur zo comfortabel mogelijk. Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen rondom de ouderen elkaar niet altijd goed weten te vinden. Maar ook ouderen weten vaak niet welke mogelijkheden er zijn.

Per 1 januari 2018 hebben wij ons stokje overgedragen aan de overige werkgroepleden, maar blijven het netwerk uiteraard steunen.