Kennismakingsgesprek
Als u denkt dat Fleur de Dag iets voor u is, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij maken dan een afspraak met u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u thuis. In dit gesprek leggen wij uit wie wij zijn en hoe wij werken. Ook willen wij weten wie u bent, wat uw wensen zijn en wat u belangrijk vindt.

Persoonlijk plan
Op basis van de gemaakte afspraken wordt door Fleur de Dag een Fleurmaatje geselecteerd waarvan wij denken dat hij of zij goed bij u past. Hierna volgt een kennismakingsgesprek met het Fleurmaatje. Als er met het Fleurmaatje een klik is, spreekt u in onderling overleg de frequentie en tijden af. Deze afspraken zullen in een persoonlijk plan worden vastgelegd.

Kostenoverzicht
Transparantie is voor ons heel belangrijk. Elke maand krijgt u van ons een gespecificeerde factuur. In de specificatie staat precies wanneer en op welke tijden u van onze dienstverlening gebruik gemaakt heeft.

Algemene voorwaarden en Gedragscode
Fleur de Dag heeft voor haar dienstverlening Algemene Voorwaarden en een Gedragscode opgesteld. Alle medewerkers hebben een VOG en een aansprakelijkheidsverzekering. Fleur de Dag heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar medewerkers.

Klachtenregeling
Hoewel iedereen die bij Fleur de Dag werkt slechts één doel voor ogen heeft: cliënten op respectvolle wijze begeleiding of gezelschap op maat bieden, kan het voorkomen dat u ondanks onze inspanningen niet tevreden bent en dat u een klacht wilt indienen. Het klachtenformulier kunt u bij ons opvragen. Daarnaast hebben wij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon aangesteld.

Tarieven
Onze tarieven voor gezelschap op maat zijn:

Uurtarief regulier € 27,00
Uurtarief weekend en feestdagen € 28,50

Voor bovenstaande geldt dat reiskosten, kosten voor parkeren, uitjes, entreekaarten en consumpties apart aan u worden doorberekend.

Ook kunnen wij ingezet worden als u een indicatie heeft voor individuele begeleiding vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of via een PGB (Persoons Gebonden Budget).